Zona nebezpecenstva vybuchu 2

Smernica 94/9 / ES (ATEX je normatívne slovo, ktoré sa vzťahuje na zariadenia aj štýly ochrany. Tieto zariadenia sú určené predovšetkým na použitie v oblastiach s nebezpečenstvom výbuchu metánu alebo uhoľného prachu. Informácie sú tiež skutočnosťou Európskeho parlamentu a Rady z 23. marca 1994.

Levasan MaxxLevasan Maxx - Komplexná podpora pre poškodené kĺby!

A v našom právnom systéme bolo zriadené na základe nariadenia ministra hospodárstva z 22.12.2005. OJ Č. 263, položka 2203 Hlavným účelom informácií je predovšetkým aproximovať právne predpisy členských štátov týkajúce sa zariadení a ochranných štýlov určených na použitie v potenciálne výbušnej atmosfére metánu alebo uhoľného prachu. Smernica sa však stále uplatňuje na zariadenia a ochranné systémy uvedené do prevádzky v potenciálne výbušných oblastiach. Zároveň treba poznamenať, že vyššie uvedené rady sa týkajú bezpečnostných, ovládacích a regulačných zariadení. Tieto zariadenia sú určené na použitie mimo vyššie uvedených zón a spôsobujú spoľahlivé fungovanie zariadení a ochranných systémov umiestnených do zeme v potenciálne výbušných oblastiach.Z uplatňovania smernice ATEX existujú výnimky. Táto informácia sa okrem iného neposkytuje pre lekárske výrobky, ktoré sa používajú v lekárskom prostredí. Nevzťahuje sa ani do domácich spotrebičov, osobných ochranných prostriedkov, lodí a dopravných prostriedkov.Tento právny akt Európskej únie obsahuje podrobné požiadavky, ktoré sú prevzaté do osobitných noriem. Okrem toho klasifikuje potenciálne výbušné oblasti, ktoré sú tiež uvedené v prílohe č. Tiež k informáciám 1999/92 / ES ATEX137 zo 16.12.1999 „O malých požiadavkách zvyšujúcich dôveru a ochranu zdravia zamestnancov potenciálne vystavených knihe v regiónoch s výbušným obsahom“.Náradie a ochranné systémy môžu byť predmetom iných smerníc týkajúcich sa iných rozmerov, ktoré stále umožňujú pripevňovanie označenia CE. Táto značka by mala byť spoľahlivá, čitateľná a nezničiteľná.Súčasná smernica bude nahradená novým pravidlom ATEX 2014/34 / EÚ. Stane sa tak 20. apríla 2016.