Vypocet bariery proti vybuchu

Ochrana proti výbuchu je ochrana proti výbuchu, ktorá je jednou z najdôležitejších činností v potenciálne výbušnej atmosfére. Dobrá prevencia proti vznieteniu alebo požiaru by mala byť dobrým spôsobom, ako zabrániť výbuchu. Tieto riešenia sa použijú predovšetkým pre ľudí v úplných zónach, ktorým je vo všetkých smeroch ohrozené požiarom.

Ling Fluent

Zároveň sa budú diskutované metódy používať všade tam, kde sa v tomto sektore nachádzajú výbušné prachy. Faktor potlačenia výbuchu je ústredným prvkom systému ochrany proti výbuchu. Tento proces je predovšetkým o učení sa prvej fázy výbuchu. Potom musíte použiť opatrenie na zníženie výbuchu v skutočnom zariadení. Vďaka tomu sa výbuch nerozširuje a po vznietení je potlačený. To všetko znamená, že sa oheň neopakuje. Tento výstup je nápojom najbežnejších spôsobov ochrany pred výbuchom a ak k nemu dôjde teraz, chráni pred jeho výsledkami. Znižuje výbušné produkty. Tento stav sa prekrýva s aspektmi, ako sú valce s hasiacim prostriedkom, tlakové senzory, optické senzory, prachové senzory a kontrolné centrá. Druhou fázou je uvoľnenie výbuchu. Tento proces spočíva predovšetkým v odstránení účinkov výbuchu mimo chráneného zariadenia. Vďaka tomu sa tlak v zariadení vracia na každodennú úroveň. Medzi reliéfnymi systémami sú komunikované dekompresné panely, klapky so samozatváracou zostavou a bezplamenné reliéfne systémy. Táto fáza systému ochrany proti výbuchu oddeľuje výbuch. Existuje štýl prerušenia. Jeho plánom je predovšetkým zatváranie potrubí alebo kanálov. Prečo? Po prvé, pretože tieto dve predchádzajúce metódy eliminujú iba účinky ohňa. Niektoré zvyškové účinky výbuchu sa však môžu dostať cez potrubia a kanály, ktoré môžu spôsobiť sekundárne explózie, čo sa týka výsledkov veľmi agresívne. Uzatvárací systém je preto v pláne zabrániť už spomínaným sekundárnym výbuchom. Napríklad sú to valce s hasiacimi prvkami, uzatváracie ventily, uzatváracie ventily, systémy na zabránenie výbuchu, svetlo a všetky klapky.