Viedol inspiracie osvetlenia

Núdzové osvetlenie v súčasnej dobe zohráva veľmi dôležitú úlohu z hľadiska bezpečnosti a konkrétnejšie pri dobrej evakuácii ľudí z ohrozenej budovy. Mimoriadne dôležitú úlohu zohráva LED núdzové osvetlenie, najmä ak chýba základné napájanie svietidiel. Obzvlášť dôležité je nielen vybrať si dobré osvetlenie, ale zároveň správne označiť znaky všetkých komunikačných ciest a oblasti s vysokým rizikom.

Aké núdzové moduly sú dostupné na trhu?Na našom trhu nájdeme množstvo armatúr a špeciálnych núdzových modulov, ktoré nám zaručia veľmi vysokú úroveň bezpečnosti pri evakuácii obyvateľstva. Články viditeľné na námestí možno okrem iného využiť na núdzové osvetlenie v sociálnych interiéroch, kanceláriách, súkromných apartmánoch alebo na schodiskách. Moderné moduly a núdzové svietidlá sú odporúčané nielen bohatým dizajnom, ale aj rozmanitosťou výkonu a plnením veľmi náročných bezpečnostných požiadaviek. Veľkú reputáciu si na regáloch všimli len sieťové svietidlá s funkčnou definíciou, ale aj moderné LED núdzové osvetlenie s vyšším stupňom vzduchotesnosti, ktoré sa dá ľahko kombinovať v interiéroch s vysokou vlhkosťou a vysokou prašnosťou. Núdzové osvetlenie so zvýšenou triedou vzduchotesnosti je ideálne pre model v kúpeľniach.

Čo je potrebné venovať pozornosť pred nákupom?Ľudia, ktorí majú v úmysle kúpiť profesionálne LED núdzové osvetlenie, by mali v prvom rade hľadať výrobky z vysokých tried výrobkov. Svietidlá z ušľachtilých, hliníkových alebo polykarbonátových prvkov majú dnes veľmi vážnu povesť. Rámy možno montovať aj na vertikálnu stenu a stropy. Stojí za to investovať do osvetlenia svetlých a dobre známych značiek, vďaka čomu však budeme mať 100% istotu, že s nami budú schopní dlhodobo pracovať. Stojí za to hľadať také hodnoty ako TM TECHNOLOGIES, ES-SYSTEM, AWEX alebo HYBRYD. Pri výbere moderného LED núdzového osvetlenia stojí za to venovať pozornosť aj tomu, či nami zakúpený výrobok bude obsahovať certifikát CE, ktorý potvrdzuje súlad nášho havarijného osvetlenia s platnými európskymi normami.

skúškyModerné systémy núdzového osvetlenia zvažujú mnoho ďalších riešení na zlepšenie komfortu používania a predovšetkým bezpečnosti zariadení. Stojí za to investovať do takého núdzového osvetlenia, na ktorom bude možné vykonávať spoločné skúšky s pravidlom PN-EN 50172. V nových svietidlách so samočinným testom sa automaticky inštaluje základný mesačný funkčný test, ktorý sa vykonáva automaticky rovnako ako skúšky osvetlenia. Na miestnom trhu sú užitočné aj špeciálne núdzové svietidlá, ktoré sú určené pre interiér, kde by sa mali zaznamenávať všetky skúšky jednotlivých núdzových svietidiel.

Kde chcete existovať?Núdzové osvetlenie, konkrétne evakuačné osvetlenie, by malo byť spojené so všetkými možnosťami evakuácie vo verejných domoch a domoch kolektívneho bydliska. Núdzové osvetlenie by malo byť stále v plnom potenciáli, ktorý zabezpečuje evakuáciu a je poháňaný iba umelým svetlom. Je absolútne nevyhnutné ich kombinovať v kinách, v divadlách, na rôzne veľkolepé miesta, čitárne, časopisy, konferenčné miestnosti, športové haly, zábavné zariadenia, múzeá a vo všetkých verejných budovách.