Pasovy dopravnik

Šnekové dopravníky, tiež nazývané dopravníky, sú bežne používané nástroje na prepravu a dávkovanie sypkých materiálov. Nakoniec ich nájdeme prakticky vo všetkých predajniach, kde sa vyrábajú suché zmesi. Miesta, kde si krmítka nájdu svoj účel, sú mnohé z nich a nie všetky sa dajú nahradiť.

Skrutkový podávač je nádoba, ktorá je určená na prepravu rôznych druhov prachu, veľmi obmedzeného na zrná s veľkou granuláciou. Vďaka jeho použitiu sú veľmi široké. Okrem toho ďalšou výhodou tohto riešenia je skutočnosť, že transport týchto prachov sa môže uskutočňovať ako vo formáte, tak aj z každého uhla.

Je tu rozdelenie závitovkových dopravníkov pre potrubné a žľabové dopravníky. Tie dôležité vykazujú vyššiu odolnosť a - čo sa deje vo vnútri - väčšia efektivita. Čo sa týka žľabových dopravníkov, ich veľkou výhodou je skutočnosť, že kupujú prístup na dopravník na lavičkách, čo platí v prípadoch, keď potrebujeme riadiť trasu prepravy.

Pri navrhovaní závitovkových dopravníkov sa berie do úvahy každá hodinová účinnosť. Správne zvolené výrobky a špecifická konštrukcia zaručujú dlhú životnosť takéhoto nástroja a spoľahlivosť, napríklad pri preprave ťažkých brúsnych materiálov.

Je dôležité, aby boli závitovkové dopravníky stále vyrábané podľa špeciálnych inštrukcií poskytnutých užívateľom. Obzvlášť dôležitá je dĺžka a veľkosť zariadenia, ale aj umiestnenie vstupu a výstupu a určenie uhla sklonu. Zosilnené verzie podávača sa často vykonávajú kvôli výrobe zariadenia v obzvlášť ťažkých podmienkach.

Populárna je široká škála oblastí, v ktorých sa môže zásobník používať. Môžu byť tiež nájdené v betonárňach, v blízkosti vykurovacích pecí a tiež v potravinárskom priemysle. Veľmi často sa na ne vzťahuje pri spracovaní obilia, na modeli jeho predikcie alebo pri čistení. Šnekové podávače sú tiež netrpezlivo používané chovateľmi, ktorí miešajú a používajú suché krmivo pre zvieratá, keď sú odobraté.