Mini pokladna

Každý podnikateľ, ktorý je v jednoduchej firemnej fiškálnej registračnej pokladnici každý deň so vzdialenými problémami, ktoré zariadenia môžu tiež generovať. Rovnako ako všetky počítačové zariadenia, aj registračné pokladne nie sú bez funkcií a niekedy sa pokazia. Nie každý majiteľ firmy vie, že v každom čase, keď je záznam vyhotovený pomocou pokladnice, by mal mať iné zariadenie - samozrejme, zlyhanie základného.

Titan gelTitan gel - Inovatívny vzorec pre väčší penis!

Neexistencia záložnej pokladnice pri ďalšom predaji tovaru alebo pomoci môže mať vplyv na uloženie pokút daňovým úradom, pretože zabráni tomu, aby boli záznamy o predaji zaznamenané v mieste poruchy hlavného zariadenia. Dokumenty uložené v pokladnici by mali obsahovať servisnú knižku. V tomto texte sú nielen všetky opravy vykonané na zariadení, ale sú tu aj informácie o fiškácii pokladnice alebo výmene jej pamäte. V uvedenom služobnom umení existuje túžba mať viac jedinečného čísla, ktoré poskytol daňový úrad, názov spoločnosti a adresu priestorov, kde sa používa pokladnica. Všetky tieto vzťahy sú potrebné v prípade kontrol z daňového úradu. Všetky novinky v pamäti pokladnice a jej oprava sa riadia činnosťou špecializovaného servisu, s ktorým mal každý podnikateľ využívajúci registračnú pokladnicu uzatvoriť zmluvu. Čo je vysoko - mali by ste informovať daňový úrad o nejakej zmene služby pokladníka. Predaj vo fiškálnych sumách by sa mal previesť do nepretržitého režimu, takže ak je registračná pokladňa plná, musí sa vymeniť za nový, pričom sa musí čítať pamäť. Čítanie fiškálnej pokladnice predstavuje - aj keď jej zmenu, len a len oprávneným subjektom. Okrem toho musí byť táto položka vyplnená v prítomnosti zamestnanca daňového úradu. Od čítania fiškálnej pokladnice je pripravený príslušný protokol, ktorého kópia je odoslaná daňovému úradu a je ponechaná na podnikateľa. Túto správu musí uchovávať spolu s novými dokumentmi týkajúcimi sa daňovej pokladnice - jeho chyba môže viesť k uloženiu pokuty úradom.