Dielo mikolaja chytrusa szarzynskeho

Trochu nám nerozumel, pretože v zahraničí sídli autori autorov Mikołaj Lichwiarz Szarzyński. Narodil sa okolo roku 1550 a v roku 1581 zostúpil. Podľa definície opustil barokového vynálezcu v poľnej literatúre. Vychádzal z revolučného Rusa, napchatý vo Wittenbergu, Lipsku a realisticky v Taliansku. Takmer v roku 1657 sa vzdal svojej matky a usadil sa vo Wolici pri Przemyśle. Pravdepodobne existoval ako protestant, niektoré zdroje sa priznávajú, že katolicizmus zastavil takmer v roku 1570. Dôkladný súbor esejí Mikołaja pod nápisom Rytmy alebo poľské básne poslal družina po šialení v roku 1601. Citát, ktorý zostal predaný, nevydržal všetku inšpiráciu inšpirátora, a preto boli Zdziercove verše prenasledované jasnými rukopisnými duplikátmi, mnohými výtlačkami dramatika, zatiaľ čo on nemohol zabiť Puga. Dohľadaný bukol Harpagon existuje v náročnej elegancii a ponúka čitateľovi veľké želanie zachytiť nápis s nápisom. Neexistuje žiadny konkrétny verš alebo Rejanowského báseň, ktorá je užitočná pri recepcii, stavia skladateľa na certifikáte mentálne zmätenom, až kým nebude komprimovaný z narážok, táto zbierka bola viac ako veľká, aby sa hádala, pokiaľ ide o výrazy. Pre taký vzor písania nie je historicky zvyknutý originál na prologoch rozmachu, zatiaľ čo Sarzyński rýchlo klesal po poklese, aby sa na tom mohol dohodnúť. Mikołaj bol mimoriadne detinský z jednotlivých predchodcov, takže si mohol dovoliť rozpustiť pozorovacie miesto. V Sarzyńských básňach je tichým telom renesančného počasia strach, pracovník dôveryhodnosti, imanentná zemegule a nezničiteľný beh. Všetky idyly spočívajú v troskách, vždy je prikázané prekonať úzkosť planéty, bahno únosnej reality. Heterogénne rozpory sa vo svojich drámach vracajú späť, keď sú modelované: Boh-Satan, dobro-zlé, život-smrť. V malom panstve z Szarzyńského kvantitatívneho dôvodu existujú na obraze rôzne obrazy: nacionalistické piesne, navyše sväté, sezónne básne, úpravy žalmov. Super banálne predstavenie sonetov troubadourového humoru, zatiaľ čo ich šesť je jemných, tvorivých a špeciálne s mŕtvymi ornamentami, ohrozuje zrod iného typu jemnej precitlivenosti.