2 hutnicke definicie

V súčasnosti je metalurgia časťou, ktorá chápe nielen procesy formovania plastov a zlievárenstvo, ale zaoberá sa aj štúdiom makroregionálnych štruktúr. Na poslednom mieste sa obvykle vykonáva metalografická mikroskopia.

Mikroskopia je časťou, ktorá sa objavila pred niekoľkými sto rokmi. A len v závislosti od mladých rôznych typov mikroskopov sa začali používať v metalurgii. V súčasnosti sú pri knihe nenahraditeľnými technickými zdrojmi. Práve v tejto oblasti sú metalografické mikroskopy mimoriadne lacné, ktoré sa okrem iného venujú štúdiu kovových vzoriek a ich prielomom. Je to potom zobrazovacia technika, ktorá sa vykonáva na nepriehľadných vzorkách. Metalografické mikroskopy zahŕňajú elektrónové mikroskopy, ktoré umožnia pozorovanie štruktúr na atómovej perióde a svetelné mikroskopy charakterizované nižším zväčšením. Pozorovania vykonávané pomocou týchto nástrojov sú mimoriadne dôležité, pretože vďaka tomu môžeme nájsť rôzne druhy mikrotrhlín v tovare alebo ich spustiť. Je tiež možné vypočítať podiel fázy a určiť presné fázy. Vďaka tomu dokážeme odhadnúť aj množstvo a druh inklúzií, ako aj veľa nových dôležitých komponentov z hľadiska metalurgie. Napríklad často mikroskopické pozorovania novovytvoreného materiálu umožňujú skutočné pozorovanie štruktúry materiálu, takže v perspektíve môžeme zabrániť mnohým nežiadúcim poruchám.

http://sk.healthymode.eu/eron-plus-zbavte-sa-potencialnych-problemov/

Použitie metalografických mikroskopov je nesmierne dôležité, pretože vďaka tomu môžeme ľahko nájsť materiálne nedostatky. Za zmienku však stojí, že manipulácia s týmto štandardom nábytku je náročná. Z tohto dôvodu by to mali skúsenosti iba kvalifikovaní ľudia.